Vertrouwenspersoon

Interne vertrouwenspersoon

Ouders, leerlingen en medewerkers kunnen bij de interne vertrouwenspersoon terecht met vragen over/een melding van een ongewenste intimiteit.

Linda Crezee is de interne vertrouwenspersoon.

Sander Pol is de antipestcoördinator.

 

 

 

Externe vertrouwenspersoon OBS Het Anker

mevrouw G. Bán en de heer F. Brouwer (Beiden zijn werkzaam bij Stichting School & Veiligheid (www.schoolenveiligheid.nl)

Het adres is: Zwarte Woud 2, 3524 SJ Utrecht. Externe vertrouwenspersonen zijn tijdens kantooruren te bereiken via telefoon of email: mevrouw G. Bán: g.ban@schoolenveiligheid.nl

Telefoon: 030-285 66 08 en de heer F. Brouwer: f.brouwer@schoolenveiligheid.nl Telefoon: 030 285 66 35

Externe vertrouwenspersoon SBO Het Anker

Mevrouw Sonja Deutz en mevrouw Angela Groen

s.deutz@cedgroep.nl

en a.groen@cedgroep.nl